PC 226

Het Paritair Comité 226 is bevoegd voor de bedienden en hun werkgevers uit de bedrijfstak van de internationale handel, het vervoer en de logistiek.

 

 

Over ons

De Werkgeversfederatie voor de internationale handel, het vervoer en de logistiek:

  • werd opgericht in 1937, onder de naam "Patronale groepering der handels- en scheepvaartburelen"
  • is de representatieve werkgeversvereniging van het Paritair Comité 226
  • voert onderhandelingen met de vakbonden over de loon- en arbeidsvoorwaarden van de bedienden in de sector
  • is ondertekenende partij bij de totstandkoming van sectorale cao's
  • heeft tot doel het voeren van een beleid m.b.t. de tewerkstelling van de bedienden en de toepassing van de sociale wetgeving.

De Federatie wordt bestuurd door een Raad van beheer van 12 leden, verkozen door de Algemene Vergadering, op voorstel van de representatieve beroepsverenigingen

Voorzitter: Paul Valkeniers  /Secretaris-generaal: Didier Lobelle / Secretaris: Machteld Buyens

Het team van de Werkgeversfederatie staat in voor de dagelijkse dienstverlening aan de leden.