Lid worden

Het lidmaatschap van de Werkgeversfederatie is toegankelijk voor ondernemingen van het PC 226. Het verzoek tot toetreding als lid wordt gericht aan de Raad van beheer via het registratieformulier.

Met ingang van 1 januari 2024 bedraagt het lidgeld 15 EUR per tewerkgestelde bediende. Het jaarlijks lidgeld wordt berekend op basis van het aantal bedienden in dienst in het derde kwartaal van het voorgaande jaar. Het lidgeld bedraagt minimum 180 EUR en maximum 3.750 EUR per onderneming. De bijdrage is onderworpen aan de BTW (21 %).