Lid worden

Het lidmaatschap van de Werkgeversfederatie is toegankelijk voor ondernemingen van het PC 226. Het verzoek tot toetreding als lid wordt gericht aan de Raad van beheer via het registratieformulier.

Het lidgeld bedraagt 12 EUR per jaar per bediende. Het jaarlijks lidgeld wordt berekend op basis van het aantal bedienden in dienst op het derde kwartaal van het voorgaande jaar. Het lidgeld bedraagt minimum 144 EUR en maximum 3.000 EUR per onderneming. De bijdrage is onderworpen aan de BTW (21 %).