file

Jongeren

De ondernemingen van het PC226 hebben recht op een forfaitaire premie ten laste van het Sociaal Fonds, voor het aanwerven van een jongere als bedoeld in artikel 2 van het KB over de risicogroepen. De forfaitaire premie bedraagt 2.500 EUR (bij voltijdse tewerkstelling).

group

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de Werkgeversfederatie biedt talrijke voordelen, waaronder toegang tot sociaal-juridische informatie, opleiding door specialisten van de sector, juridisch advies op maat, bijstand bij arbeidsconflicten en diverse kortingen.

info

Vormingsinspanningen

Ondernemingen met een overlegorgaan moeten na afloop van elk kalenderjaar in het geëigend overlegorgaan rapporteren over de vormingsinspanningen aan de hand van een paritair opgesteld rapporteringsmodel. Het rapporteringsmodel 2017 is beschikbaar op onze website.

Nog geen lid? Wij nemen contact met u op om de voordelen van het lidmaatschap toe te lichten. 

Aanhef:
Heer
Mevrouw
Naam:
Functie:
Onderneming:
Telefoon:
foto1

De Werkgeversfederatie voor de internationale handel, het vervoer en de logistiek is de enige representatieve werkgeversorganisatie van het Paritair Comité 226. 

Lees meer