Registratieformulier

Naam:
Voornaam:
Functie:
Onderneming:
Straat:
Nummer:
Bus:
Postcode:
Gemeente:
Telefoonnummer:
BTW-nummer:
RSZ-nummer:
E-mail adres:
 
Verklaart hiermee voornoemde onderneming te willen aansluiten bij de Werkgeversfederatie voor de internationale handel, het vervoer en de logistiek.De lidmaatschapsbijdrage bedraagt 12 EUR per jaar en per bediende in dienst, met een minimum van 144 EUR per onderneming. Er geldt ook een maximum bijdrage per onderneming van 3000 EUR. De bijdrage is onderworpen aan de BTW (21 %).
 
De onderneming stelt  bediende(n) te werk.
 
Omzendbrieven gewenst in het:
Nederlands
Frans
Nederlands en Frans
De omzendbrieven worden toegestuurd per e-mail naar volgend adres: