01

Secretaris-generaalDidier Lobelle

didier.lobelle@wf-fe.be +32 3 221 99 89
Didier_02-Lowres

Didier Lobelle is jurist en sinds 1998 actief voor de Werkgeversfederatie. Eerst als juridisch adviseur, later als secretaris van de Werkgeversfederatie en het Sociaal Fonds. Sinds 2012 is hij secretaris-generaal van de federatie.

Hij vertegenwoordigt de federatie binnen het VBO en VOKA, is lid van het Paritair Comité 226, de Werkgroep Algemene Zaken, het Verzoeningsbureau, de raden van bestuur van de Werkgeversfederatie en het Sociaal Fonds.

Didier is gespecialiseerd in het sociaal overleg, arbeidsrecht, fiscaliteit en aanvullende pensioenen. 

Terug naar het team