23-12-2022Indexering weddeschaal januari 2023

Op 1 januari 2023 worden de weddeschaal en de werkelijke wedden van de bedienden van het PC 226 geïndexeerd met 11,19 %.

De modaliteiten voor de toepassing van de indexering zoals die vanaf 1 januari 2023 geldt, vindt u hier

Terug naar het overzicht