News-2-iStock

Blijf op de hoogte van de nieuwe wetgeving en sectorale reglementering dankzij het lidmaatschap van de Werkgeversfederatie

Advice-iStock

Contacteer ons voor een advies op maat van uw onderneming!

 

Corona nieuws

22/07/2021 - Tijdelijke werkloosheid opvang kinderen in de zomervakantie

Door de coronamaatregelen zullen in de zomervakantie bepaalde kampen en georganiseerde opvang niet kunnen doorgaan of hun activiteiten moeten stopzetten. Ook zullen kinderen omwille van een verplichte quarantaine niet naar een kamp of opvang kunnen gaan. De minister van Werk voorziet dat de werknemer voor de dagen waarop hij in deze situaties instaat voor de opvang van het kind eveneens recht kan hebben op uitkeringen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona.

Bij annulatie of stopzetting van een kamp of opvang waarvoor het kind was ingeschreven, kan de werknemer tijdelijke werkloosheid opvang kinderen inroepen. Voor een kind dat omwille van een verplichte quarantaine niet naar een kamp of opvang kan gaan, kan de werknemer ook tijdelijke werkloosheid opvang kinderen inroepen.

Voor meer informatie: klik hier.

22/07/2021 - Versie 5 van de generieke gids

Op de website van de FOD WASO is een nieuwe versie van de generieke gids gepubliceerd. Een aanpassing was nodig nu telewerk niet meer verplicht is. De generieke gids bevat een set van praktische maatregelen om in zo veilig en gezond mogelijke omstandigheden te werken. Sectoren en bedrijven kunnen deze maatregelen verder invullen op maat van de werkplek. Een aanpassing aan de interne preventiemaatregelen kan nodig zijn als gevolg van de aanpassing van de generieke gids. Raadpleeg hiervoor uw Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk.

Voor meer informatie: klik hier.

01/07/2021 - Terugkeren uit vakantie - zelftesten op de werkvloer

Sommige werkgevers willen werknemers een zelftest laten afnemen op de werkvloer wanneer ze na hun vakantie terugkeren. De kans op besmetting op de werkvloer kan immers stijgen nu telewerk niet langer verplicht is. Zelftesten in een arbeidsrelatie is echter aan strenge regels onderworpen. Zelfs met zelftesten moet de werkgever op de werkvloer nog steeds passende preventiemaatregelen nemen om de naleving van de regels, inzake social distancing, te garanderen.

Voor meer informatie: klik hier.

30/06/2021 - Reizigers op de werkvloer

Ook deze zomer zal je als werkgever nog rekening moeten houden met eventuele quarantaineverplichtingen van terugkerende werknemers. Je bent als werkgever verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving. Breng daarom de reisvoorschriften en -adviezen in herinnering bij de werknemers voor hun vertrek. Als je zeker weet dat de terugkerende werknemer zich niet aan de opgelegde quarantaine houdt, dan kan je hem de toegang tot het werk weigeren, zonder loonwaarborg. De werknemer zal ook geen tijdelijke werkloosheidsuitkeringen ontvangen voor een quarantaine na een reis naar een rode zone.

Voor meer informatie: klik hier.

28/06/2021 - Professionele verplaatsingen van buitenlanders naar België vanaf 1 juli 2021

Vanaf 1 juli 2021 wijzigen een aantal coronaregels voor de buitenlandse werknemers die naar hier komen. De Belgische werkgever die een buitenlander naar hier wilt laten komen, kijkt best mee na welke documenten de werknemer nodig heeft.

Niet-inwoners van België en niet-Belgen die zich in de laatste 14 dagen in een hoog risico-zone (bijvoorbeeld India, Georgia of Peru) bevonden, mogen zich niet naar België verplaatsen. De lijst van dergelijke zones vind je hier.

De Belgische overheid maakt een uitzondering voor professionele vervoerders. Deze mogen zich naar België verplaatsen als ze over een attest van hun werkgever beschikken.

Personen die geen hoofdverblijfplaats hebben in België en die vanuit een rode zone naar België komen, moeten beschikken over:

  • een negatieve test die ten vroegste 72 uren voor aankomst in België werd afgenomen, of
  • een vaccinatie-, -test of herstelcertificaat.

Als ze minder dan 48 uren in België verblijven, zijn ze vrijgesteld van deze verplichting. Alleen diegenen die zich de laatste 14 voorbije dagen in een hoog risico-zone bevonden, moeten deze verplichting naleven, zelfs als ze minder dan 48 uren in België verblijven.

Voor meer informatie: klik hier.

Reizen na 1 juli 2021

Tot en met 30 juni blijven de huidige regels voor reizen gelden. Ook de strengere regels voor bepaalde reizigers vanuit India, Brazilië en Zuid-Afrika blijven gelden.

Vanaf 1 juli 2021 komt er een versoepeling:

  • Terugkeer uit een groene of oranje zone: geen quarantaine of testing bij terugkeer
  • Terugkeer uit rode zone: geen quarantaine wanneer in bezit van coronacertificaat of meteen getest bij aankomst
  • Terugkeer uit hoogrisicozone: 10 dagen quarantaine en testing op dag 1 en dag 7 (zelfs indien volledig gevaccineerd). In dit geval hebben medewerkers geen recht op tijdelijke werkloosheid tijdens quarantaine.

Lees meer in onze nota.

Een duidelijk overzicht kan je ook op deze website vinden.

25/06/2021 - telewerk vanaf 27 juni 2021

Vanaf 27 juni 2021 komt er een einde aan het verplichte telewerk. Het blijft wel nog steeds sterk aangeraden voor alle werknemers die kunnen telewerken.

Dit heeft enkele belangrijke gevolgen:

  • er hoeven geen attesten meer uitgereikt te worden ter rechtvaardiging van de aanwezigheid van medewerkers die niet konden telewerken;
  • vanaf juli 2021, en de daaropvolgende maanden, moet er geen telewerkaangifte meer ingediend worden door de werkgevers (meer informatie: klik hier);
  • de NAR-cao 149 kan nog steeds toegepast worden (aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de coronacrisis, voor meer informatie: klik hier);
  • op de werkvloer moeten nog steeds passende preventiemaatregelen genomen worden om de naleving van de regels, inzake social distancing, te garanderen (deze veiligheidsregels staan omschreven in de "generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan"). 

Voor meer informatie over het telewerk vanaf 27 juni: lees onze nota

08/06/2021 - Sneltests en zelftests op de werkvloer

In onze sociale actualiteit van 26 maart 2021 berichtten we u over de sneltests die de arbeidsarts kan afnemen bij de werknemer. Deze sneltests kan de werkgever niet rechtstreeks bestellen. Het zijn enkel de arbeidsartsen die daartoe bevoegd zijn.  Sinds 6 april kan iedereen in de apotheek terecht voor een coronazelftest. Recent verscheen een KB dat werkgevers ook de mogelijkheid geeft om zelftests aan te kopen bij apotheken.

Deze zelftests kunnen werkgevers vrijblijvend ter beschikking stellen van hun werknemers. Zij moeten hierbij wel rekening houden met de specifieke regelgeving m.b.t. het testen in ondernemingen. Enkel de arbeidsarts kan voor bepaalde categorieën van medewerkers beslissen tot het inzetten van een zelftest.

Voor meer informatie: klik hier.

20/05/2021 - Verlenging coronawerkloosheid en andere steunmaatregelen  tot en met 30 september 2021

De meeste COVID-19 steunmaatregelen lopen tot en met 30 juni 2021. Het economisch herstel blijft echter nog steeds onzeker. Het kernkabinet van de federale regering besloot daarom een hele reeks lopende steunmaatregelen te verlengen tot en met 30 september 2021. Enkele maatregelen zijn al voorzien voor het 3de kwartaal 2021. Die blijven uiteraard ongewijzigd van toepassing. U kan de volledige lijst van maatregelen raadplegen op de website van de Eerste Minister.

Voor meer informatie: klik hier.

09/04/2021 - Vaccinatieverlof is een feit

Vanaf 9 april 2021 hebben werknemers het recht om afwezig te zijn om zich te laten vaccineren. Tijdens hun afwezigheid behouden ze hun normaal loon. Het recht op afwezigheid is beperkt tot de tijd die nodig is voor de vaccinatie, inclusief de verplaatsingstijd naar het vaccinatiecentrum. Het gaat dus niet per se om een halve of volledige dag afwezigheid.

Op verzoek van de werkgever legt de werknemer een bewijs voor. Om privacy redenen mag de werkgever in geen geval enige vorm van kopie maken van de afspraakbevestiging. Hij mag de info ook niet overschrijven, behalve dan wat betreft het tijdstip van de afspraak. Hij mag ook nergens de reden van het klein verlet en eventueel de gezondheidsproblemen van de werknemer registreren en bijhouden.

Voor meer informatie: klik hier.