News-2-iStock

Blijf op de hoogte van de nieuwe wetgeving en sectorale reglementering dankzij het lidmaatschap van de Werkgeversfederatie

Advice-iStock

Contacteer ons voor een advies op maat van uw onderneming!

 

Corona nieuws

28/10/2021 - Opnieuw telewerk en uitbreiding mondmaskerplicht

Vanaf 29 oktober 2021 is telewerk terug sterk aanbevolen bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten. Dit geldt voor alle personeelsleden. De aanbeveling geldt niet wanneer telewerk onmogelijk is:

  • door de aard van de functie; of
  • omwille van de continuïteit van de bedrijfsvoering, activiteit of dienstverlening.

Ook de mondmaskerplicht wordt opnieuw uitgebreid naar binnenruimtes van publiek toegankelijke ruimtes van bedrijven, overheidsgebouwen en gerechtsgebouwen. Verder moet het personeel in de horeca en de fitnesscentra verplicht een mondmasker dragen. 

Meer telewerken heeft als doel het aantal contacten op de werkplek en het openbaar vervoer te verminderen.

Voor meer informatie: klik hier.

11/10/2021 - Diverse steunmaatregelen - een actuele stand van zaken

In het kader van de coronapandemie werkte de overheid zeer diverse steunmaatregelen uit voor werkgevers en werknemers. Voor een aantal komt er geen verlenging meer.

Voor meer informatie: klik hier.

01/10/2021 - Afschaffing mondmaskerplicht en nieuwe versie van de generieke gids - versie 7

De sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk hebben een geactualiseerde versie van de generieke gids gevalideerd (versie 7.0). Deze gids bevat noodzakelijke principes en             maatregelen om ondernemingen toe te laten om veilig te werken door besmettingen op het werk maximaal te vermijden. De gids werd op 30 september gepubliceerd op de website van de FOD WASO.

Voor meer informatie: klik hier.

28/09/2021 - Verlenging tijdelijke werkloosheid tot en met 31 december 2021

Sinds 1 oktober 2020 kunnen alle ondernemingen gebruik maken van tijdelijke werkloosheid overmacht corona volgens een eenvoudige procedure. De maatregel werd reeds meermaals verlengd. Nu is er een verlenging voorzien tot en met 31 december 2021. Werkgevers die reeds een mededeling tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken verstuurd hebben aan de RVA, kunnen opnieuw een beroep doen op de coronawerkloosheid.

Voor meer informatie: klik hier.

03/09/2021 - Brussel behoudt oude maatregelen tot en met 1 oktober 2021

Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames door corona zijn het meest uitgesproken in Brussel. Daarom versoepelt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een aantal coronamaatregelen niet op 1 september 2021. Voor de rest van het land treden de versoepelingen wel in werking op 1 september.

Voor meer informatie: klik hier.

25/08/2021 - Register buitenlandse werknemers bestaat nog steeds

In onze sociale actualiteit van 4 augustus 2021 meldden wij dat het register voor buitenlandse werknemers en zelfstandigen was afgeschaft. Deze verplichting blijft bestaan op basis van een samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021.

Een werkgever die met buitenlandse werknemers werkt, moet aan bijkomende verplichtingen voldoen. Het betreft onder meer: 

  • het bijhouden van het verplicht register van tijdelijke buitenlandse werknemers of zelfstandigen; en
  • de verplichte controle door de werkgever van het "Passagier Lokalisatie Formulier" (PLF) van de tijdelijke buitenlandse werknemers of zelfstandigen.

De preventieadviseurs-arbeidsartsen en de sociaal inspecteurs kunnen ook controleren of een buitenlandse werknemer of zelfstandige over een negatief corona testresultaat beschikt, indien dit nodig is.

Voor meer informatie: klik hier.

01/07/2021 - Terugkeren uit vakantie - zelftesten op de werkvloer

Sommige werkgevers willen werknemers een zelftest laten afnemen op de werkvloer wanneer ze na hun vakantie terugkeren. De kans op besmetting op de werkvloer kan immers stijgen nu telewerk niet langer verplicht is. Zelftesten in een arbeidsrelatie is echter aan strenge regels onderworpen. Zelfs met zelftesten moet de werkgever op de werkvloer nog steeds passende preventiemaatregelen nemen om de naleving van de regels, inzake social distancing, te garanderen.

Voor meer informatie: klik hier.

30/06/2021 - Reizigers op de werkvloer

Ook deze zomer zal je als werkgever nog rekening moeten houden met eventuele quarantaineverplichtingen van terugkerende werknemers. Je bent als werkgever verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving. Breng daarom de reisvoorschriften en -adviezen in herinnering bij de werknemers voor hun vertrek. Als je zeker weet dat de terugkerende werknemer zich niet aan de opgelegde quarantaine houdt, dan kan je hem de toegang tot het werk weigeren, zonder loonwaarborg. De werknemer zal ook geen tijdelijke werkloosheidsuitkeringen ontvangen voor een quarantaine na een reis naar een rode zone.

Voor meer informatie: klik hier.

08/06/2021 - Sneltests en zelftests op de werkvloer

In onze sociale actualiteit van 26 maart 2021 berichtten we u over de sneltests die de arbeidsarts kan afnemen bij de werknemer. Deze sneltests kan de werkgever niet rechtstreeks bestellen. Het zijn enkel de arbeidsartsen die daartoe bevoegd zijn.  Sinds 6 april kan iedereen in de apotheek terecht voor een coronazelftest. Recent verscheen een KB dat werkgevers ook de mogelijkheid geeft om zelftests aan te kopen bij apotheken.

Deze zelftests kunnen werkgevers vrijblijvend ter beschikking stellen van hun werknemers. Zij moeten hierbij wel rekening houden met de specifieke regelgeving m.b.t. het testen in ondernemingen. Enkel de arbeidsarts kan voor bepaalde categorieën van medewerkers beslissen tot het inzetten van een zelftest.

Voor meer informatie: klik hier.

09/04/2021 - Vaccinatieverlof is een feit

Vanaf 9 april 2021 hebben werknemers het recht om afwezig te zijn om zich te laten vaccineren. Tijdens hun afwezigheid behouden ze hun normaal loon. Het recht op afwezigheid is beperkt tot de tijd die nodig is voor de vaccinatie, inclusief de verplaatsingstijd naar het vaccinatiecentrum. Het gaat dus niet per se om een halve of volledige dag afwezigheid.

Op verzoek van de werkgever legt de werknemer een bewijs voor. Om privacy redenen mag de werkgever in geen geval enige vorm van kopie maken van de afspraakbevestiging. Hij mag de info ook niet overschrijven, behalve dan wat betreft het tijdstip van de afspraak. Hij mag ook nergens de reden van het klein verlet en eventueel de gezondheidsproblemen van de werknemer registreren en bijhouden.

Voor meer informatie: klik hier.