Resultaten enquête

arbeidsovereenkomst

Resultaten telewerkenquête bedienden transport & logistiek

In de tweede helft van september 2021 deden we een bevraging bij onze leden om te weten hoe zij het telewerk (zullen) aanpakken. 

De resultaten hiervan geven u een beeld van hoe onze sector het telewerk toepast. Deze resultaten kunnen o.m. ook bijdragen tot de invulling van uw telewerkbeleid. Tegelijkertijd kan het voor u een benchmark zijn.

De voornaamste bevindingen zijn:

  • ongeveer 4/5e van de respondenten voert het structureel telewerk in vanaf 1 september 2021;
  • employer branding blijkt de voornaamste reden waarom onze bedrijven overstag gaan voor het invoeren van structureel telewerk;
  • de meeste bedrijven regelen dit met een policy (en bijlagen bij de arbeidsovereenkomst) of enkel met bijlagen bij de arbeidsovereenkomsten. Een minderheid voorziet een regeling in een ondernemingscao of in het arbeidsreglement;
  • 3 op 5 van de respondenten voorziet maximum 2 dagen telewerk per week en laat geen halve dagen telewerk toe;
  • bijna 9 van de 10 ondervraagde bedrijven stelt apparatuur ter beschikking van de medewerkers om aan telewerk te doen;
  • 7 op de 10 werkgevers kent een vergoeding toe voor telewerk, voor 22% is dit louter een terugbetaling van onkosten, voor 48% mag hier meer tegenover staan. De gemiddelde bedragen reiken respectievelijk tot 22 en 55 EUR/maand. 

Voor het volledige verslag: klik hier.