Vormingsinspanningen

Na afloop van elk kalenderjaar dient de werkgever in het geëigend overlegorgaan te rapporteren over de vormingsinspanningen aan de hand van een paritair opgesteld rapporteringsmodel.

Model van rapportering op ondernemingsvlak:

Werkgevers kunnen jaarlijks voor geleverde vormingsinspanningen 0,2 % van de jaarlijkse loonmassa "terugvorderen" bij het Sociaal Fonds (via LOGOS).  De raad van bestuur van het Sociaal Fonds kan dit percentage om budgettaire redenen beperken. Elke onderneming van het PC 226 beschikt daartoe over een LOGOS-subsidiekrediet per kalenderjaar. Dit bedrag wordt berekend op basis van het aantal bedienden onder het PC 226:

  • tot en met 10 bedienden: 100 EUR x aantal bedienden (max. 0,2 % van de loonmassa);
  • meer dan 10 bedienden: 90 EUR x aantal bedienden (max. 0,2 % van de loonmassa).

Na goedkeuring van de aanvraag door LOGOS bedraagt de tussenkomst 20 EUR per persoon per effectief gevolgd opleidingsuur.

Nuttige links:

  • Voor het gratis cursusaanbod van LOGOS: klik hier.
  • Voor het aanvragen van subsidies: klik hier.
  • Voor de sectorale cao: klik hier (enkel voor leden).