Tijdskrediet - aanvullende premies

Documenten vanaf 27/12/2019:

Belangrijk bericht d.d. 16/01/2020: we kregen bericht van de RSZ dat er vanaf 1 januari 2020 een werknemersbijdrage verschuldigd is op de aanvullende premie van 110 EUR bij 1/2de tijdskrediet/landingsbaan. 

De werknemersbijdrage bedraagt 6,5% op de som van de onderbrekingsuitkering en de aanvullende premie. Deze bijdrage moet worden ingehouden op het bedrag van de aanvullende premies en doorgestort aan de RSZ.

De bedragen die als berekeningbasis dienen voor deze inhouding worden vermenigvuldigd met 0,05 (een korting van 95%) indien de werknemer de normaal voorziene halftijdse arbeidsprestaties verder blijft uitoefenen.

In de RSZ-instructies vindt u dit bij BEDRAG VAN DE INHOUDINGEN, waarbij SWAV ook de stelsels van aanvullingen bij tijdskrediet omvat.

De informatieve nota zal op korte termijn worden aangepast en een rekenvoorbeeld bevatten.