Subsidiekrediet LOGOS

De ondernemingen van het PC226 die zelf opleidingen organiseren met het oog op de permanente vorming van hun bedienden kunnen bij LOGOS een projectaanvraag indienen ten einde een financiële tussenkomst te bekomen. Elke onderneming beschikt over een subsidiekrediet per kalenderjaar. Dit bedrag wordt berekend op basis van het aantal bedienden PC226. LOGOS baseert zich op de recentst beschikbare RSZ-gegevens. Deze gegevens blijven geldig voor het hele daaropvolgende kalenderjaar. Eventuele ingrijpende wijzigingen tijdens het kalenderjaar zullen individueel onderzocht worden.

Lees meer: SUBSIDIES LOGOS (klik hier).