Sectoraal pensioenplan

Via deze link vindt u meer informatie over het aanvullend sectoraal pensioenstelsel voor de bedienden van het Paritair Comité 226.

De bijdrage van 1 % wordt geïnd op het totale loon onderworpen aan patronale RSZ-bijdragen en wordt aangegeven via de DMFA-aangifte.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Claire Bosse of Didier Lobelle.