Outplacement

Welk aanbod moet ik doen?

Aan de hand van de volgende vragen kunt u bepalen welk outplacementaanbod u als werkgever moet doen.

1. Soort ontslag

2. Duur van de opzegtermijn 

  • minder dan 30 weken: ga naar sectoraanbod
  • 30 weken of meer: ga naar vraag 3.

3. Zal de bediende de opzeg presteren?

  •  ja: ga naar sectoraanbod
  •  nee: de werkgever moet zelf een outplacementaanbod doen. Ga verder naar vraag 4.

4. Bent u lid van de Werkgeversfederatie?

  • ja: ga naar ledenaanbod.
  • nee: sinds 1 januari 2016 hebben de bedienden met een verbrekingsvergoeding van minstens 30 weken recht op een aangepast outplacement, ter waarde van 1/12 van het jaarloon (begrensd tot min. 1.800 EUR en max. 5.500 EUR). Voor deze categorie bedienden is het sectoraanbod niet meer van toepassing. Contacteer een outplacementbureau naar keuze of informeer naar het ledenaanbod van de Werkgeversfederatie. 

Sectoraanbod

Download onderstaande documenten en bezorg deze binnen 15 dagen na bekendmaking van het ontslag aan de bediende:

Belangrijke opmerking

Er is geen recht op outplacement als het gaat om een ontslag: a) tijdens de eerste zes maanden van de tewerkstelling; b) wegens dringende reden; c) met het oog op het wettelijk rustpensioen.

Voor de niet-gebaremiseerde bedienden bestaat een speciale regeling. (formulier OP.1).
Contacteer ons via sociaalfonds@wf-fe.be voor meer informatie.

Ledenaanbod

Leden van de Werkgeversfederatie kunnen gebruik maken van het ledenaanbod. Meer informatie hierover vindt u op het ledennet.

Nog geen lid maar toch geïnteresseerd in ons aanbod? Contacteer ons via sociaalfonds@wf-fe.be voor meer informatie.

Collectief ontslag

Download de volgende documenten: