Aanwervingspremies jongeren

De ondernemingen van het PC226 hebben recht op een forfaitaire premie ten laste van het Sociaal Fonds, voor het aanwerven van een jongere als bedoeld in artikel 2 van het Koninklijk Besluit over de risicogroepen. De jongere (< 26 jaar) moet aangeworven worden met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur. De forfaitaire premie bedraagt 2.500 EUR (bij voltijdse tewerkstelling).

Documenten (klik op het gewenste document):

Gelieve uw aanvraag in pdf-formaat te versturen naar sociaalfonds@wf-fe.be.