Aanvraag forfaitaire tussenkomst jaarpremie

De cao van 28 april 2020 betreffende maatregelen ten gevolge van de Covid-19 crisis, gesloten in het PC 226, stelt de dagen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in de periode van 13 maart tot en met 30 juni 2020 gelijk voor de berekening van de jaarpremie (eindejaarspremie).

De bedrijven kunnen een forfaitaire tussenkomst aanvragen bij het Sociaal Fonds. Deze tussenkomst heeft enkel betrekking op de bedienden die ressorteren onder het PC 226.

Deze aanvragen moeten uiterlijk vrijdag 31 juli 2020 worden ingediend via het Document-P13-N.

Aanvragen die na deze datum binnenkomen zullen niet meer behandeld worden.

De terugbetaling door het Sociaal Fonds bedraagt max. 10 EUR per dag tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in de periode van 13 maart tot en met 30 juni 2020, binnen de grenzen van het beschikbare budget.

Als het aantal aanvragen van alle werkgevers samen het beschikbare budget overtreft, zal een lager dagbedrag worden vastgesteld en terugbetaald. Dit bedrag wordt vastgesteld door de Raad van bestuur van het Sociaal Fonds.

De tussenkomst wordt uitbetaald in de loop van de maand januari 2021.

Voor vragen omtrent de terugbetaling kunt u contact opnemen met sociaalfonds@wf-fe.be.