OVER ONS

 De Werkgeversfederatie voor de internationale handel, het vervoer en de logistiek:

 • werd opgericht in 1937, onder de naam "Patronale groepering der handels- en scheepvaartburelen"
 • is de representatieve werkgeversvereniging van het Paritair Comité 226
 • voert onderhandelingen met de vakbonden over de loon- en arbeidsvoorwaarden van de bedienden in de sector
 • is ondertekenende partij bij de totstandkoming van sectorale cao's
 • heeft tot doel het voeren van een beleid m.b.t. de tewerkstelling van de bedienden en de toepassing van de sociale wetgeving.


De Federatie wordt bestuurd door een Raad van beheer van 12 leden, verkozen door de Algemene Vergadering, op voorstel van de representatieve beroepsverenigingen: 

 • Belgian Airfreight Institute (BAFI)
 • Belgian Courier Association (BCA)
 • Confederatie der Expediteurs van België (CEB)
 • Federatie van Belgische Transporteurs (FEBETRA)
 • Koninklijke Belgische Redersvereniging (KBRV)
 • Nationale Federatie der Verenigingen van Scheepsagenten en -makelaars van België (NAVES)
 • Nationaal Forum Logistiek (NAFOLO)
 • Nafolo Aviation
 • Transport en logistiek Vlaanderen (TLV)
 • Vlaams logistiek verbond (VLV)
 • Vereniging Expediteurs Antwerpen (VEA)
 • Werkgeversverbond der Belgische havens.

Voorzitter: Paul Valkeniers  /Secretaris-generaal: Didier Lobelle / Secretaris: Claire Bosse

Het team van de Werkgeversfederatie staat in voor de dagelijkse dienstverlening aan de leden.