09-07-2019Sociaal akkoord 2019-2020

De sociale partners van het Paritair Comité nr. 226 ondertekenden op 19 juni 2019 een protocolakkoord voor de periode 2019-2020. Op 24 juni werd het protocolakkoord goedgekeurd door de Raad van bestuur van de Werkgeversfederatie.

In deze omzendbrief vindt u een overzicht van de nieuwigheden. De volledige teksten van alle cao’s staan op het ledennet. Met vragen over de inhoud en interpretatie van deze cao’s kunt u terecht bij het team van de Werkgeversfederatie.

Lees meer: sociaal akkoord 2019-2020.

Terug naar het overzicht